O FIRMIE

Łukasz Loska Rzeczoznawca Majątkowy

Firma Łukasz Loska Rzeczoznawca Majątkowy specjalizuje się w wycenie nieruchomości. Świadczy usługi dla klientów instytucjonalnych oraz indywidualnych. Operaty szacunkowe wykonywane są zgodnie z przepisami prawa i Standardami Zawodowymi Rzeczoznawców Majątkowych Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Firma gwarantuje profesjonalizm, rzetelność i terminowość wykonywanych usług. Firma posiada aktualne ubezpieczenie OC przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie czynności rzeczoznawstwa majątkowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2013r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie czynności rzeczoznawstwa majątkowego.

Operat szacunkowy jest opinią autorską rzeczoznawcy majątkowego o wartości nieruchomości i stanowi dokument urzędowy.

Firma Łukasz Loska Rzeczoznawca Majątkowy prowadzi również działalność w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami tj. polegającą na analizie, monitorowaniu czynników od których jest uzależnione prowadzenie racjonalnej gospodarki nieruchomością i podejmowaniu stosownych decyzji mających wpływ na bieżące, a także przyszłe planowanie jak najbardziej efektywnego wykorzystania nieruchomości.